Foto4u

Foto4u, gevestigd aan Dammolen 24 4133EX Vianen,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Foto4u maakt foto's op (hippische) evenementen/wedstrijden/shows.
In alle gevallen gebeurd dit op uitnodiging van, danwel op uitnodiging van,
en/of een (mondelinge of schriftelijke) akkoordverklaring, van de betreffende organisatie.
U kunt ten allen tijde tijdens een evenement/wedstrijd of show kenbaar maken
dat er geen foto's van uw combinatie gemaakt worden.


A.B.F. Eijkelenkamp is de Functionaris Gegevensbescherming van Foto4u,
en ook de enige persoon binnen de organisatie die zich bezig houdt met
de verwerking van persoonsgegevens.
Contactgegevens:
FOTO4U
Dammolen 24
4133EX Vianen
Telefoon: 0630723242
Email: info@foto4u.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken:
Foto4u verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt om een bestelling correct te kunnen verwerken.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken voor de verwerking van uw order:
- Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres


Foto4u gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
- Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig
om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
- Om het winkelen bij Foto4u zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming
de hierboven vermelde persoonlijke gegevens op.
- Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website
en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten
weten door een e-mail te sturen naar info@foto4u.nl
- Als u bij Foto4u een account aanmaakt worden de gegevens bewaard op een Secure Server bij de provider.
We slaan informatie op zoals uw naam en adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.


De opslag van foto's en persoonsgegevens vindt plaats bij onze provider.
Verder zijn er nog twee externe partijen die voor Foto4u de verzending
van uw bestellingen verzorgen.
Met hen heeft Foto4u een verwerkersovereenkomst waarin afgesproken is dat zij zorgvuldig
met de persoonsgegevens omgaan en zich houden aan de afspraken die met elkaar daarover gemaakt zijn.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Foto4u verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw order/opdracht
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Foto4u verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens,
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@foto4u.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs
met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Foto4u neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.